Фото надав Крамарець В. О.
Церква Святого Духа в с. Верхня Рожанка, збудована 1804 p. Напис зведення храму вказана на зрубі. Це тризрубний триверхий храм, де зруби бабинця, нави та вівтаря квадратні в плані й виконані з ялинових брусів Одночасно до вівтаря були прибудовані бічні приміщення. Характерна пластика верхів обумовлена конструкцією, в основі якої багатозаломність. Так, восьмигранне з перехватом завершення нави, через систему низьких заломів, спирається на два восьмерика, поставлених один на одний, основою яких, у свою чергу, є четверик на четверику Аналогічним способом, але на одному восьмерику формується верх вівтаря; завершення бабинця виростає безпосередньо з четверика на четверику. Вінчають усі гри зруби маленькі маківки з хрестами. Отже, практично ідентично вирішені зруби, з яких середній є домінантним, поєднані розлогим піддашшям на ступінчастих випусках вінців зрубу, складають композиційно цілісний та пластично згармонізований архітектурний твір, здатний своїми формами випромінювати духовність. Канонічне сакральне облаштування інтер'єру храму в поєднанні з висотно розкритим простором створюють атмосферу святості.

Поряд із церквою в 1877 р. була побудована двоярусна дзвіниця. Це квадратна в плані споруда, де перший ярус зрубної конструкції, а другий - каркасний, з восьмигранним наметовим завершенням та широким піддашшям. У поєднанні з мальовничим гірським ландшафтом, церква та дзвіниця утворюють виразний ансамбль бойківської сакральної архітектури.

джерело матеріалу: Прибєга Л. В., Дерев`яні храми Українських Карпат. - К.: Техніка. 2007. - 168 с.: іл. - (Нац. святині України) - Бібліогр.: с. 168
статус матеріалу:  не завершений
встановлено: 30 грудня 2011 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):