Фотографії використані з книжки Лазаренко Е. А. "По вулканічним Карпатам"
Кристалічні породи Рахівського району перебувають у зоні масивів, що представляють древні ядра Карпат. За віком вони піднімаються до верхнього протерозою й палеозою, Рахівщина - це гірська частина Закарпаття. Її рельєф розчленований вузькими ущелинами й крутими, нерідко скельними схилами. Це пояснюється тим, що кристалічні гірські породи в порівнянні із флішами більше стійкі до процесів руйнування.

Товща порід Рахівського району складається із двох структурних поверхів. Нижній, гнейсово-сланцевий, по радіологічних дослідженнях академіка Н. П. Семененко, був сформований більш ніж 630 мільйонів років тому. Більш молоді породи - кристалічні сланці верхнього структурного поверху - мають вік більше 320 мільйонів років.

Геологи розробили метод, що дає можливість розпізнати первинну природу тієї або іншої метаморфічної породи. Дослідження показують, що в товщі кристалічних порід є горизонтальні шари колишніх флішевих формацій, що перетворилися в кристалічні сланці й гнейси, а також шари карбонатних порід, що стали мармуром. Велике місце займають магматичні породи основного складу, перетворені в амфіболіти, і кислого складу, що утворили товщі, так званих порфіроїдів і туфоїдів - метаморфічних порід, що зберегли реліктову порфірову структуру. Невеликий обсяг у загальній масі кристалічних порід займають інтрузивні породи. Граніти перетворені в гнейси й граніто-гнейси, а діорити, габро перетворені в амфіболіти.

Не менш цікаво буде познайомитися із продуктами метаморфізму вулканічних порід, відкритих поверхонь, які є у верхів'ях струмка Малої Берелебашки (ліва притока Тиси, що впадає в неї в селі Костилівка). Приблизно в 2 км вище горловини, долина струмка різко розширюється й утворює велику площадку в заплаві. У нижній частині долини є скельні виходи ясно-сірих порід з досить чітко вираженим сланцевим вмістом. Якщо придивитися, то на загальному дрібнозернистому тлі можна побачити більші прозорі кристали кварцу й польових шпатів. Ці породи називаються порфіроїдами. Утворилися вони в процесі регіонального метаморфізму кислих порід ліпаритового складу. Петрографи вважають, що великі виділення кристалів кварцу й польових шпатів є неперекристалізованими порфіровими вкрапленнями первинних вулканічних порід. Трохи вище порфіроїдів виходять амфіболіти. Це перетворені метаморфізмом вулканічні породи андезитового й базальтового складу. У результаті перекристалізації змінився мінеральний склад і будова порід. Вони пофарбовані в яскравий темно-зелений колір. Не знаючи закономірностей розвитку процесів метаморфізму, важко представити, що ці амфіболіти кілька сотень мільйонів років тому, нічим не відрізнялися від андезитів Вигорлат-Гутинского масиву або спилітів і кератофірів.

На ранній стадії альпійського циклу вулканічні виверження в Рахівскому районі відбувалися на морському дні, у результаті чого виникли спіліти. Великі виходи цих порід виявлені південніше Рахова, у руслах струмків Кам'яного й Червоного Плеса, а також у басейні лівих приток Білої Тиси - Квасного й Радомира. В основі товщі відкриваються гібридні гірські породи, що складаються із суміші вулканогенного й осадового матеріалів. Вони утворилися в результаті підводних вулканічних вибухів, коли в морській воді збаламучувалися не встигаючи ущільнитися осадом і вулканічним матеріалом, а потім відбувалося їхнє спільне осідання на морське дно. Ущільнені частини осаду перекочувалися по дну моря, а потім цементувалися змішаною вулканогенно-осадовою масою. У результаті виверження на морське дно магми утворилися потоки матрацевидних і кульових лав.

Якщо на геологічній карті продовжити в південно-східному напрямку Закарпатського глибинного розламу, то кристалічні породи Рахівського району будуть північніше. Закарпатський глибинний розлам відокремлює складчасту флішеву зону від розташованої південніше зони центральних масивів. Тут також можна побачити кристалічні породи, північніше Закарпатського глибинного розламу в межах складчастої флішевої зони. Протиріччя в цьому немає. Це явище своїм походженням зобов'язано регіональному насуванню. У результаті інтенсивного тиску земної кори у час початку милового періоду із зони центральних масивів на північний схід у межі складчастої флішивої зони була висунута величезна пластина кристалічних порід. Цим пояснюється знаходження метаморфічних порід центральних масивів північніше Закарпатського глибинного розламу. Під час екскурсії в Рахівському районі можна спостерігати насування в долині Тиси. Перед містом Рахів, у заплаві Тиси, з'являються породи крейдового фліша, тоді як схили й вершини вододілів складені з більш древніх кристалічних порід. Пологі насування досить характерні для Карпат. Академік А. В. Пейве вважає, що в Карпатах в альпійський час (воно почалося близько 200 мільйонів років тому й триває до наших днів) відбувалися грандіозні переміщення гірських мас у горизонтальному напрямку на відстань понад 500 км. У Рахівскому районі відомі численні прояви корисних копалин. Раніше розроблялися родовища свинцю й цинку, заліза, марганцю. Якщо починати маршрут у Рахівському район з півдня (з боку Великих Бичків), то перші виходи кристалічних порід зустрічаються в села Луги. Потім уздовж дороги до Рахова тягнуться майже суцільні відкриті й скельні виходи кристалічних сланців і гнейсів.

Знайомство з корисними копалинами Рахівського району пропонуємо почати з родовища доломітів біля потоку Кузій - правої притоки Тиси. Не доїжджаючи до повороту дороги в селі Ділового, де Тиса повертає на південний захід, поверніть до правої притоки, де знаходиться будинок лісництва. До потоку веде гарна дорога. Доломіти відкриваються у вигляді величезних скель на схилах долини струмка Кузій. Доломіт має сірий колір і пронизаний жилами білого кальциту.

А мармур можна спостерігати в невеликому кар'єрі біля повороту дороги на село Ділове, а також у великому кар'єрі на висоті в цьому селі. Мармур має гарний білий із сірими плямами колір, місцями із зеленими хвилястими прошарками хлоритових сланців. По дорозі на Рахів зверніть увагу на обеліск, що знаходиться з лівої сторони шосе між селами Діловим і Костилівкою. Як свідчить латинський напис на обеліску, він споруджений нібито в географічному центрі Європи. Помітимо, що цей знак не єдиний у Європі і немає єдиної думки про місце розташування знака, що позначає географічний центр Європи.

З Рахова маршрут веде через гори в села Косовська Поляна, а потім Кобилецька Поляна. Траса проходить по мальовничих місцях через букові ліси, альпійські луги, з яких відкриваються величні гірські панорами. Перші геологічні об'єкти на цій ділянці перебувають на першому перевалі в селі Камінь Клевка. У самому селі при дорозі розміщена масивна скеля із червоної породи. Це величезна брила бокситу, що сьогодні є основною сировиною для одержання алюмінію. Складаються боксити з мінералів гідроокису алюмінію. Вони утворилися приблизно 200 мільйонів років тому в результаті переносу й осідання в морському басейні продуктів вивітрювання. У процесі цементації ці опади прийняли бурий колір.

Після огляду відкритих екземплярів бокситів спускаємося по дорозі до окраїни села Камінь Клевка й по стежці уздовж схилу йдемо на північ до урочища Глимел (близько 400 м від села). Тут можна побачити сірі із чорними плямами породи, що представляє собою марганцеву руду - метаморфізовані й збагачені марганцем глибоководні морські осади. Руда складається з рожевого родохрозиту й сірого родоніту. У ній розсіяні дрібні кристали спесартина з добре виразними гранями, зустрічаються прошарки волокнистих темно-сірих амфіболів. Поверхня й стінки тріщин руд покриті чорними марганцевими охраміпсіломелаком. З родохрозиту й родоніту виходять дуже гарні поліровані вироби, особливо із плямистих кускоз.

Через село Косівська Поляна добираємося до Кобилецької Поляни. На перевалі є штольні. Одна знаходиться біля самої дороги, інша - трохи нижче. Верхня - відкрита, і з дороги добре помітно її зяюче устя. Це розвідницькі штольні, пройдені для виявлення промислової цінності свинцево-цинкових руд, що тут залягають, зразки яких можна зібрати у відвалах. Від порожньої породи руди відрізняються кристалами свинцево-сірого галеніту, темно-коричневого сфалериту, солом'яно-жовтого халькопірита й кубиками піриту. Найчастіше вони укладені в дрібнозернисту білу кварцову масу. Перед в'їздом у Кобилецькі Поляну розташоване мінеральне джерело. На північній окраїні села перебуває родовище поліметалевих руд. Вони складаються із кварцу, бариту, галеніту, сфалериту, халькопірита, арсенопіриту, піриту, марказиту. Їхньою характеною рисою є високий зміст срібла. У лупу серед кристалів галеніту й сфалериту можна розглянути яскраво-червоні дрібні кристали срібло-утримуючого мінералу пруститу.

Первісне родовище було відкрито як залізорудне. Сульфідні руди, мабуть, у нижньому мезозої (близько 200 мільйонів років тому) були виведені на поверхню, і верхня частина родовища окислилася. Утворився так званий "залізний капелюх" - результат утворення щілин у свинці, цинку, сірки й збільшення у зв'язку із цим вмісту заліза у вигляді гідроокислів. На базі цього залізорудного родовища в Кобилецькій Поляні в 1774 році був побудований невеликий металургійний завод. Коли були вичерпані запаси залізної руди, завод перейшов на вторинну сировину.

Збереглися сліди старого кар'єру, у якому добувалася залізна руда. На виході з нього є склад залізних руд, з якихось причин не потрапили в переробку. Руди ніздрьовиті, чорні, закрито - кристалічні й складаються, в основному, з гетиту й гідрогетита. У порожнечах можна побачити темно-червоні маси з алмазним блиском - це мінерал лепидокрокит.

Свинцово-цинкова руда Кобилецької Поляни вивозилися на переробку за межі Закарпаття. Через невеликі запаси металу розробка їх у цей час визнана нерентабельною. Зразки поліметалевих руд можна зібрати на відвалах розвідницьких штолень, створених після другої світової війни. Особливий інтерес представляють свинчакі. Це перекристалізовані в дрібнозернисті маси багаті галенітом руди. У них чітко спостерігаються ознаки плину - полосатість і цівкатість.

джерело матеріалу: Лазаренко Е. А. | По вулканічним Карпатам: путівник - Ужгород: Карпати, 1978.- 96 стор.
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 26 серпня 2007 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):