Починаючи з 70-х рокiв XIX ст., почав видавати iсторично-краєзнавчi матерiали у виданнi "Енциклопедiя краєзнавства Галичини" вiдомий iсторик-краєзнавець, член Археологiчної комiсiї Кракiвської Академiї Наук, уродженець Львiвщини, а за походженням з нiмецьких колонiстiв Галичини, Антонiй Шнайдер. Вiн зiбрав колосальний iсторико-краєзнавчий матерiал з рiзних околиць Галичини, в тому числi i Гуцульщини. Мандруючи по селах i мiстах, А. Шнайдер збирав топонiмiчнi назви, вирiзки з газет, журналiв, якi стосувалися iсторiї населених пунктiв, матерiали з геральдики, сфрагiстики i склав багатющi теки, на основi яких планував видати багатотомну працю. На жаль, встиг видати за життя лише два томи згаданої енциклопедiї. Решта залишилася у розсипних матерiалах, одна частина яких зберiгається у вiддiлi рукописiв Львiвської Нацiональної бiблiотеки iм. В. Стефаника НАН у фондi А. Шнайдера, а друга в 1877 р. була передана самим збирачем в бiблiотечнi фонди Кракiвської Академiї Наук.

В цих збiрках зустрiчаємо чимало матерiалiв з iсторiї Гуцульщини, якi використовують дослiдники у своїх наукових працях. На жаль, науково-краєзнавча дiяльнiсть А. Шнайдера майже не вивчена, за винятком невеличкої розвiдки львiвського iсторика Ярослава Дашкевича.

джерело матеріалу: [власна стаття]
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 04 січня 2006 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):