Завдяки Володимиру Гнатюку на Гуцульщинi побував видатний український письменник, громадський дiяч Михайло Коцюбинський. Пiд час свого перебування в 1905 р. у Львовi М. Коцюбинський особисто познайомився з В. Гнатюком, i з того часу у них зав'язалася велика дружба. Це мало велике значення. Перебуваючи на Гуцульщинi i будучи великим знавцем побуту народу верховинського краю, В. Гнатюк вирiшив запросити сюди М. Коцюбинського i наштовхнути його на написання твору з життя гуцулiв.

Задум був чудовий. Листування з М. Коцюбинським свiдчить, що Гнатюк вiд 1908 р. не давав письменниковi спокою, бажаючи познайомити його з життям гуцулiв. Вiн не тiльки посилає М. Коцюбинському лiтературу про Гуцульщину, зокрема, твори Ю. Федьковича, а й будь що хоче витягти його в Криворiвню. "Я думаю", переконує В. Гнатюк в одному iз листiв Коцюбинського, "що це було би для Вас з двох бокiв корисне: 1. для здоров'я безумовно. 2. для вашої лiтературної творчостi. У гуцулiв стiльки поезiї, ви знайшли би у них стiльки нового для себе, що се певно принесло би гарнi результати i для Вас самих i для нас, як народу".

Ознайомившись з надiсланою В. Гнатюком лiтературою з життя i побуту гуцулiв, Михайло Коцюбинський вирiшив завiтати в цей край для глибшого пiзнання. "Я у свiй час з головою пiрнув у Гуцульщину", писав М. Коцюбинський 30 грудня 1910 р. в листi до В. Гнатюка, "яка мене захопила. Який оригiнальний край, який незвичайний казковий народ! Але книжка книжкою, треба мати живi враження, щоб щось зробити i хочеться швидше дочекатися лiта.

В. Гнатюк постiйно просить видатного класика української лiтератури написати щось про гуцулiв: "Своїми словами Ви мусите щось написати про гуцулiв забили Ви менi клин у голову, вони не дають менi спокою", писав М. Коцюбинський В. Гнатюку з Капрi 17 липня 1910 року.

Михайло Коцюбинський прибув на Гуцульщину влiтку 1911 року, поселився у хатi М. Мосейчука в с. Криворiвня i з надзвичайним захопленням вивчав побут i традицiї гуцулiв. В. Гнатюк познайомив письменника з учителем села Голови Л. Гарматiєм та iншими гуцулами, якi стали для Михайла Коцюбинського провiдниками в гуцульських горах та сприяли глибокому ознайомленню письменника з цим краєм.

джерело матеріалу: [власна стаття]
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 04 січня 2006 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):