З Гуцульщиною пов'язана частина творчого життя вiдомого українського письменника, прозаїка, драматурга, перекладача i дослiдника мистецтва Гната Хоткевича. За участь в революцiї 1905-1907 рр. i, зокрема, у виступах робiтникiв Харкова, Москви вiн був переслiдуваний царськими властями на Надднiпрянськiй Українi, деякий час переховувався, а на початку 1909 р. емiгрував в Галичину i тут сприяв активному розвитку української культури.

Переїжджаючи по Схiднiй Галичинi iз своєю бандурою, на якiй з успiхом популяризував українськi думи i народнi пiснi, за порадою етнографа В. Гнатюка Г. Хоткевич прибуває у Криворiвню 1906 року. Тут, на Гуцульщинi, вiн поглиблює свою лiтературно-театральну дiяльнiсть (1906-1912 рр.). "А на Гуцульщину", писав згодом Гнат Хоткевич, "попав завдяки Гнатюковi Володимировi. I сталося це надзвичайно просто. Надходило лiто, я питаюся Гнатюка куди би порадили поїхати на лiто? А от їдьмо на Гуцульщину, до Криворiвнi. Я там буваю щороку i кращого нiчого не можу порадити. I кращого нiхто не мiг би порадити, бо кращого нiчого й у свiтi немає (як на чий стан, очевидно).

"Письменника", пише у передмовi до двотомника Гната Хоткевича упорядник Ф. Погребенник, "приваблював до себе поетичний куточок Галичини Гуцульщина край вiчнозелених смерек, соняшних полонин, вiльнолюбних верховинцiв. Тут у гiрському селi Криворiвня, що стали малими "українськими Афiнами", оскiльки в ньому майже кожного лiта жили й працювали I. Франко, В. Гнатюк, М. Коцюбинський, А. Крушельницький та багато iнших письменникiв i культурних дiячiв, Г. Хоткевич поселився у простiй селянськiй хатi.

Гуцульщина буквально полонила Гната Хоткевича: Ну що ж, оповiдати про Гуцульщину й про те враження, яке вона на мене зробила, я тут не буду i скажу тiльки коротко, що як роззявив я рота вiд здивування, прибувши на Гуцульщину, то так iз роззявленим ротом i ходив шiсть лiт. I думаю, що кожний так на моєму мiсцi.

Зачарований гуцульським краєвидом, закоханий в його людей i природу, письменник вивчав життя народу, його побут i звичаї, мову, багатий i самобутнiй свiт фольклору. "Гуцульщина! Сей край невичерпної красоти, перлина в нашiй затраченiй коронi! Мiсце скарбiв художнiх натхнень, джерело будучих наших багатств артистичних".

джерело матеріалу: [власна стаття]
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 04 січня 2006 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):