Гуцульщина вiдiграла значну роль у життi i великiй етнографiчнiй дiяльностi видатного українського фольклориста, етнографа та громадського дiяча, члена-кореспондента Петербурзької АН (1902), академiка АН України Володимира Гнатюка. З нею вiн познайомився ще в студентськi роки, а в 90-х роках XIX ст. часто навiдувався в цей край. Своїм постiйним мiсцем вiдпочинку вiн обрав Криворiвню i, починаючи з 1900 року, щорiчно приїжджав сюди лiкувати свою грудну недугу та творчо працювати.

Сюди вiн запросив на лiтнiй вiдпочинок Iвана Франка, i цi два видатнi корифеї української культури вiдпочивали з року в рiк в лiтнiй перiод протягом 14 рокiв. Володимир Гнатюк на Гуцульщинi робив фольклорнi записи, на основi яких опублiкував тритомник "Коломийки", двотомник "Колядки та щедрiвки". Пiд час перебування в Криворiвнi В. Гнатюк пiдтримував зв'язки з рiзними науковими установами, вченими, листувався з М. Коцюбинським, А. Кримським та багатьма тодiшнiми дiячами культури i науки України, Росiї, Чехословаччини.

джерело матеріалу: [власна стаття]
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 04 січня 2006 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):