Поляки на Україні живуть сотні років. Не просто складалися взаємини між двома слов'янськими народами. їх спільна історія часто писалася кров'ю і позначена смертельним протистоянням на окремих етапах боротьби українського народу проти гніту польських феодалів, новітніх загарбників та колонізаторів. Незважаючи на трагічні історичні епізоди, взаємовідносини між людьми праці різних національностей залишилися коректними і характеризувалися взаєморозумінням та злагодою.

Поляки на Прикарпатті розселялися окремими етнографічними общинами в межах суцільного українського масиву. Такі особливості мала польська колонізація на Україні.

Зв'язки двох культур і контакти українського та польського народів збагачувалися тим, що на Україні народилися або тривалий час жили і творили видатні польські письменники, вчені, представники культури та мистецтва, всесвітньо відомі політичні діячі.

Відомі гоніння на національну школу і культуру привели до того, що лише близько 14 % громадян польської національності зберегли рідну мову. Частина польського населення русифікована, втратила не тільки мову, а й традиції, віру. У Львівській області, де проживає значна частина поляків, рідну мову у місті зберегли понад 52, а у селі 43 % населення.

На Львівщині жителі польської національності мають ширші можливості для регулярних контактів з родичами і близькими у Польщі. Через Львів, деякі міста області щороку проїжджає кілька мільйонів польських туристів. Доступність преси і телебачення Польщі сприяє національному самозбереженню, розвитку традицій, культури і освіти.

В умовах становлення державного суверенітету і демократичного оновлення на Україні створюються сприятливі можливості для розвитку польської національної культури, шкільної освіти, зміцнення відповідних організаційних структур. Товариство польської культури України має відділення в тих районах, де компактно проживають громадяни польської національності. Загалом на Україні діє дві структури, які опікуються польськими культурними й освітніми організаціями. Одні скеровуються Союзом товариства дружби, інші Товариством польської культури. Повнокровну роботу проводить Польська асоціація україністів. Після багаторічної перерви (з 1944 до 1990 рр.) з 24 грудня 1990 р. відновилося видання польською мовою "Газети Львовской", яка виходила ще за часів Австрії.

У наукових бібліотеках Львова, бібліотеці іноземної літератури є значний вибір літератури і художньої, і з різних галузей знань польською мовою. Польська книжка розповсюджується і через систему книготоргівлі, шляхом організації місячників книги тощо. Популярність у жителів міста завоював польський народний театр, викликають інтерес гастролі художніх колективів Польщі. Успішно розвиваються зв'язки між підприємствами, установами, вузами, школами і окремими людьми України та Польщі, що важливо й корисно для всіх, хто цікавиться культурою, історією й повсякденним життям двох народів. Польща одна з перших держав світу визнала незалежну Україну і уже на початку 1992 р. встановила з нею дипломатичні відносини в повному обсязі.

 


джерело матеріалу: навчальний посібник "Етнографія України" С. А. Макарчук
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 5 лютого 2005 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):