Літописна згадка про євреїв у стародавній Київській державі належить до X ст. На історичну територію України вони переходили з міст Хозарського каганату. В XV—XVII ст. євреї переселялися на українські землі з країн Центральної і Східної Європи, зокрема багато їх мігрували з Польщі.

Внаслідок запровадження російським царизмом "смуги осілості" єврейські переселенці могли жити головним чином у західних і південно-західних губерніях Російської імперії. Дозвіл на це вони отримували лише в деяких губерніях Правобережжя України. Тому більшість з них, крім Харківської губернії, мешкали у малих містечках (заборона жити у великих містах, введена царським урядом, стосувалася переважно євреїв). Національне гноблення єврейського народу супроводжувалося розпалюванням антисемітизму. Виникли численні єврейські общини у Львові, Луцьку, Коломиї, Жовкві та інших населених пунктах Західної України. Уже в часи Данила Галицького у Львові існував єврейський квартал з синагогою, школою і т. д. У місті утворилися дві общини: перша під назвою "святої іудейської общини міста", що знаходилася в єврейському кварталі, друга — поза міськими стінами на Краківському передмісті. Члени цієї общини не раз героїчно захищали свій храм, домівки і майно від кримських ординців і турецьких яничарів, допомагали львів'янам обороняти місто.

У національно-визвольних змаганнях українського народу активну участь брали євреї. Широко відомі історичні обставини утворення УНР і ЗУНР, матеріальна допомога з боку єврейських общин, участь у національних збройних силах України єврейських військових формувань.

Діяльність єврейських письменників, творчої і наукової інтелігенції має важливе значення для збереження і розвитку унікальної єврейської культури й духовності. Склалася трагічна ситуація, коли на Україні із 486 тис. (в 1970 р.— 777 тис.) єврейського населення, яке різко скорочується у зв'язку з еміграцією, рідною мовою володіє 13 %, майже 89 % вважають російську мову рідною. Значна частина євреїв проживала на території Чернівецької і Закарпатської області

 


джерело матеріалу: навчальний посібник "Етнографія України" С. А. Макарчук
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 5 лютого 2005 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):