Перший етап чеської колонізації на Україні розпочався в другій половині XIX ст. Після відміни кріпосного права впродовж 60—70-х років виникають перші поселення, але це відбувається на Волині, Людгардівка, Чехівка у Подольській губернії, а в Криму — Таборі - Царевич. Багато чеських поселень у цей період виникає стихійно.

Російський царизм роздавав права на заснування колоній та іноземних поселень на Україні. В м. Рівне була створена приватна компанія по переселенню чехів. Вона купувала землі для заселення вихідцями з Чехії.

Під час українського національного відродження на Галичині і Буковині діяльність таких видатних діячів української культури і науки, як Доленга-Ходаковський, Денис Зубрицький, членів "Руської Трійці", М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького та інших тісно зв'язана з ідеями, що сформулював Павел Йосеф Щафарик. Активний поборник чеського і словацького національного відродження, учений - славіст, він став основоположником багатьох галузей славістики, а його праці "Історія слов'янської мови та літератури всіма наріччями", "Про походженню слов'ян", "Слов'янська етнографія" не втратили вартості і наприкінці XX ст. Дослідження чеським вченим української літератури, народної творчості та мови стали фундаментом для розвитку мовознавчої науки на Україні. Постійні контакти П. Шафарика з М. Максимовичем, І. Срезневським, І. Головацьким, І. Вагилевичем мали позитивні наслідки для розвитку гуманітарних наук на Україні, пробудження національної й громадянської свідомості. Недарма Т. Г. Шевченко присвятив П. Й. Шафарику поему "Єретик", підкреслюючи, таким чином, його заслуги перед Україною й слов'янським світом.

В умовах боротьби за демократію, національний суверенітет і державність України, а також кардинальних соціальних перетворень в Чехії та Словаччини питання взаємозв'язків, забезпечення можливостей для національного розвитку чехів і словаків, котрі проживають на українських, а особливо карпатських землях, набувають нового значення. У деяких вузах України на філологічних факультетах вивчається чеська й словацька мови, література, в науково-дослідних установах Академії наук України предметом досліджень є проблеми чеської та словацької історії, сучасного розвитку країни, двосторонніх політичних і економічних українсько-чехословацьких відносин та ін. Успішно діє понад 50 словацьких етнографічних ансамблів.

Науковий, культурний, мистецький обмін між Україною, Чехією і Словаччиною, який здійснюється на взаємовигідній основі, повною мірою забезпечує духовні потреби чеського й словацького населення України.

 


джерело матеріалу: навчальний посібник "Етнографія України" С. А. Макарчук
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 5 лютого 2005 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):