Корелятивну пару байбірник — байбірниця в гуцульських говірках зафіксовано зі значенням "людина, яка лікує різними традиційними немедичними засобами, переважно замовлянням" Байбірник — "тот чоловік, шо байе", Байбірниці — "жина тота, шо байе".

Назву байбірство у значенні "знахарство до худоби" подають автори Етимологічного словнику української мова, вважаючи її похідною від слова "бал вір". Останнє є запозиченням із польської  "balwierz" - цирульник, фельдшер. А польське слово, на думку О. Брюкнера, запозичене з німецької (також італійського – "barbiere", франсузького – "barbier"), куди прийшло з лат "barba" – борода. В українській літературній мові лексема балвір не функціонує, однак розмаїття її фонетичних варіантів засвідчують пам'ятки кін XVI—поч XVII ст із Володимира, Луцька та Львова балверь, балберъ, балбьръ, балвьръ, бальвьръ, барберъ, барбьръ, барверъ, барвиръ, барвьръ. Назва була відома в білоруській мові барверъ  - "цирульник, лікар" (1507), барберъ (1541), балверь (XVII ст) та російській мові барберъ (1581), балверь (1609). Можна припустити, що діалектне байбірник — наслідок своєрідної контамінації слів балбір - лікар та бай "замовляння". У ньому спостерігаємо також формальне нарощення додаткового аґентивного суфікса на вже сформовану назву особи за родом заняття байбір + ник (однак "проміжної" назви байбір у зібраних матеріалах не зафіксовано).

У західногуцульських говірках засвідчено також байбірництво - замовляння ("Тота он добре розумійе до байбірництва"); байбірницкий  - знахарський ("Тото уcикі такі діла байбірницкі"), а також байбірничити - знахарювати ("Доси усуди туди коло коний байбірничила").

Лексичний атлас гуцульських говірок фіксує в говірці села Космач, іронічний вислів байбірник байбірит. Окрім цього, у цій же говірці подає й фонетичний варіант бамбїрник - ворожбит із ремаркою "лайливе до молфіуник".

У закарпатских говірках зафіксовані також байірница, байирніско. Стара байирніско ниш не робит, лем ворожит.

джерело матеріалу: Хабзей Н. Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник. Львів, 2002 - 216
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 12 травня 2012 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):