З еволюцією архітектурних стилів та історичними процесами у архітектурно-просторовому розвитку Трускавця тісно пов'язане формування архітектури його забудови. Зміна загальнокультурних напрямків та хід історичних процесів у європейській архітектурі вплинули на процес розвитку архітектури курортної забудови поселення.

У формуванні курортної забудови Трускавця XIX - першої половини XX ст. простежуються чотири основні стильові періоди (класицизм, історизм, модерн, конструктивізм), які можна поділити на 16 стильових напрямків. Перший період тривав від 1827 р. до 1840 p., другий - від 1840 р. до 1884 р, третій - від 1895 р. до 1920 p., четвертий - від 1921 р. до 1939 р. Виходячи з загальноєвропейських тенденцій в архітектурі XIX - першої половини XX ст., перший період частково охоплює класицизм, характерний для європейської архітектури 1820-1840-х pp., другий - історизм 1840-1890-і pp., третій базується на формах європейського модерну 1890-1910 pp., для четвертого властиві взаємоперепле-тіння місцевих архітектурних рис - продовження стилю модерн в його традиційних формах та європейського протофункціоналізму і функціоналізму 1920-1930-х pp.

В період 1939-1950 pp. у Трускавці не будувалося курортних будівель.

 

Схема із видання: Архітектура курортної забудови Трускавця, Харчук Христина

джерело матеріалу: Харчук Христина, Архітектура курортної забудови Трускавця ХІХ - першої половини ХХ ст.: Монографія. - Львів, 2008.-209с.
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 06 жовтня 2013 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):