Фото із medpravda.com
Вільха сіра - бореальний гігрофільний мезотрофний вид, що має в Карпатах більш широке поширення, ніж вільха клейка. Подібно останньої вона також приурочена до долин річок, але до більш бідних супіщаних або несформованим ґрунтам. Її спільноти поширені в межах висот 500-1000 метрів над рівнем моря, рідше зустрічаються до висоти 1100-1200 метрів (околиці села Синевир - потік Шірогош, околиці села Богдан - потік Балцатул).


Характерною ботаніко-географічною рисою у вільхи сірої є наявність в трав'яному покриві свити бореальних та монтанних видів. У Карпатах поширені як чисті, так і змішані угруповання вільхи сірої. Переважаючими є чисті вільхові ліси, які невеликими ділянками поширені у вологих і сирих місцезростаннях перших річкових терас і заплавів із мулисто-піщаними (з великим вмістом гальки) дерново-глейовими ґрунтами, що відрізняються поганою аерацією. В якості домішків в деревному ярусі можуть зустрічатися: явір, ясен звичайний, ялина. Склад трав'яного покриву багатий і налічує до 30 видів, серед яких переважають гігрофільні, мезотаевтрофні рослини. Чисті сіровільхові ліси представлені наступними асоціаціями: сира мезотрофна сіровільхова трясунковидно-осокова, сирі евтрофні сіровільхові страусопір'яні, а також вологі евтрофні сіровільхові пролісникові та шалієві.


Унікальними для Українських Карпат є спільноти сірої вільхи та бузку угорської - балкано-південної східнокарпатської ендеміки. На описуваній території вона зрідка зустрічається в смузі букових і ялицево-букових лісів в західній частині Закарпаття, а також в урочищі Климець (Сколівські Бескиди) Львівської області. Її природні осередки збереглися в сирих місцезнаходженнях на перших і других терасах річок в межах висот 375-750 метрів над рівнем моря. Як цінні в ботаніко-географічному відношенні співтовариства вони підлягають охороні.

джерело матеріалу: Природа Українських Карпат / Голубець М. А., Гаврусевич А. Н. Загайкевич І. К. - Київ: Наукова думка, 1988 року - 208.
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 01 жовтня 2012 року