Автор фото: Василь Вовчок
На алювіальних наносах перших і других терас Тиси та в широких заплавах ряду її приток поширені співтовариства різних видів верб з домішкою тополі чорної і білої. Це ценотично невироблені угруповання, стан яких залежить від гідрологічного режиму водних артерій. На піщаних і супіщаних ґрунтах другій терасі звичайно ростуть верболози з верби білої і верби ламкої, розімкнуті деревостани яких досягають висоти 10-12 (15) метрів. Під їх пологом ростуть верби пурпурна, кошикова. Видовий склад трав'яного покриву досить різноманітний і включає велику кількість рудеральних рослин. Місцями зустрічаються вогнища чистих тонольняків, а на свіжих піщаних алювіальних відкладеннях і галечниках - чагарникові спільноти верби кошикової. Останні досягають висоти 3-4 метри і мають куртине поширення. В їх трав'яному покриві переважають гігрофільні види - підбіл білий, зюзник європейський, кипрей волохатий, тощо

Описані вище співтовариства вільхових, вербових і тополевих лісів поширені в долинах річок, що характеризуються специфічними кліматичними, гідрологічними та ґрунтовими умовами. Всі вони відрізняються порівняно простою ценотичною структурою, слабкою виробленістю і вираженістю сукцесійних процесів.

Враховуючи важливе берегоукріплювальне, ґрунтозахисне і водорегулювальне значення цих лісів, вони включені в категорію захисних. Деревна та чагарникова рослинність вздовж русел річок повинна підлягати ретельній охороні, а там, де вона знищена, необхідне створення спеціальних захисних насаджень. У басейнах Тиси, Ріки, Тересви та інших річок існує можливість створення вербових плантацій для забезпечення сировиною розвиненого в Закарпатті промислу плетіння кошиків та інших предметів домашнього ужитку. Слід мати на увазі також особливе значення рослинного покриву на терасах як умов місце проживання для екологічно пов'язаної з руслами річок орнітофауни та таких представників ссавців, як видра, бобер, тощо.

джерело матеріалу: Природа Українських Карпат / Голубець М. А., Гаврусевич А. Н. Загайкевич І. К. - Київ: Наукова думка, 1988 року - 208.
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 04 вересня 2012 року