Автор фото: Davigadoff at i.ua
Субформацій чистих дубових лісів (Querceta roboris). Українські Карпати розташовані в центральній частині ареалу дуба черешчатого, що характеризується сприятливими кліматичними умовами для формування переважно змішаних дубових лісів, тому його монодомінантні спільноти мають обмежене поширення. Вони зустрічаються лише в екстремальних екологічних умовах, несприятливих для проростання супутників дуба. Найчастіше монодомінантні спільноти формуються в заплавних умовах Притиської низовини або на щільних глинистих ґрунтах Закарпаття та Прикарпаття. Іноді вони мають вторинне походження, пов'язане зі створенням чистих культур, тривалим випасом худоби та ущільненням ґрунту.

Субформація чистих дубових лісів представлена евтрофними і мезотрофними групами асоціацій (типів лісу). Евтрофні вологі та сирі діброви об'єднують такі асоціації: дубняк ожиновий, дубняк свідиновий і дубняк калужніцево-лабазниковий. Свіжі, вологі і сирі мезотрофні діброви включають дубняк орляковий, дубняк трясунковідноосоковий і дубняк крушинова-трясунковідноосоковий.

Чисті дубові ліси, в порівнянні зі змішаними, менш стійкі до ураження шкідниками і грибними захворюваннями і відрізняються більш низькою господарської цінністю.

джерело матеріалу: Природа Українських Карпат / Голубець М. А., Гаврусевич А. Н. Загайкевич І. К. - Київ: Наукова думка, 1988 року - 208.
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 21 липня 2012 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):