Земноводні та плазуни у порівнянні з іншими групами хребетних зазнають з боку людини чи не найбільшого переслідування та доволі часто безпідставно винищуються. Стан герпетофауни (фауни плазунів і земноводних) того чи іншого регіону залежить від антропогенного навантаження на біогеоценози, від рекреаційного навантаження тощо.

Опитування молоді віком від 10 до 30 років (n=353, з них 183 осіб жіночої статі, 170 - чоловічої) дало нам можливість проаналізувати їхні відповіді запитання щодо частоти відпочинку на природі, місць відпочинку, уміння надавати першу допомогу при укусі змії, кількості потенційно небезпечних видів змій на Львівщині, про небезпечність земноводних. Опитуванням охоплено учнівську і студентську молодь та інших осіб міста Львова і Львівської області.

Середній вік опитаних – 16,8 років. З’ясовано, що переважаюча більшість із них найчастіше місцями відпочинку обирає береги водойм і лісові галявини. Зазначимо, що саме такі місця заселяють земноводні та плазуни, в тому числі небезпечний для здоров’я та життя людини вид – гадюка звичайна (Vipera berus). Переважаюча більшість відпочиває на природі, як правило, декілька разів у рік.

Першу допомогу потерпілому, якого укусила гадюка серед усіх опитаних здатні правильно надати лише 20 %. Максимальний відсоток опитаних осіб, здатних адекватно відреагувати в такій ситуації відмічено для студентів-біологів Національного університету ім. І. Франка – 48 %, найнижчий – серед студентів Національного лісотехнічного університету України – 10 %. Серед 10-16 річних учнів Львівської та Сколівської СШ правильну відповідь дали лише 15 та 13 % опитаних, серед інших категорій опитаних правильно відповіли лише 18 % осіб. Особливе занепокоєння у цій ситуації викликає низький рівень знань у молоді гірського регіону Львівщини, де, як правило, нещасні випадки, пов’язані із укусами гадюки трапляються найчастіше. Студенти Національного політехнічного університету в більшості (82 %) теж не знають, яку допомогу необхідно надати потерпілому після укусу гадюки.

40 % опитаних на запитання про кількість отруйних та небезпечних видів змій дали правильну відповідь, вказавши лише на 1 вид, 33 % опитаних вважають, що на Львівщині небезпечними для людини є 2 види змій, 15 % вказують на відсутність небезпечних видів, 8 % і 4 % вважають, що на Львівщині небезпеку становлять 3 та 4 види змій. 49 % студентів НЛТУ України, по 39 % студенти Львівської політехніки та учні СШ № 8 м. Львова, 29 % учні СШ м. Сколе та 24 % - студенти-біологи Національного університету ім.. І. Франка правильно вказали кількість небезпечних видів змій Львівщини. Проте, в підсумку, більша половина опитаних не дали правильної відповіді.

62 % опитаних вважають, що певну небезпеку для здоров’я людини можуть становити земноводні нашої фауни. Смертельної небезпеки представники фауни земноводних України для людини не становлять. Проте, більшість із них можуть викликати подразнення шкіри та слизових оболонок, якщо тварин брати в руки та недотримуватися санітарно-гігієнічних норм, особливо відпочиваючи і подорожуючи на природі. В даному випадку, як правило потерпають діти, які з цікавості беруть тварин у руки.

Опитування молоді, як однієї із найбільш активних верств населення, що частіше за інших відпочиває на природі та подорожує, свідчить про низький рівень знань про природу рідного краю та відсутність елементарних знань щодо надання першої невідкладної допомоги у випадку укусу гадкою. Як правило, укус гадюки для здорової дорослої людини не смертельний. Проте, неадекватна перша допомога потерпілому чи її відсутність здатні призвести до погіршення стану здоров’я чи, в окремих випадках, до летального наслідку. Низький рівень знань серед молоді небезпечних тварин, як правило, є однією із причин недотримання правил безпеки життедіяльності у подорожах та на відпочинку. З цієї ж причини неотруйні змії та безногі ящірки, які сприймаються за „небезпечних та отруйних”, подекуди винищуються людиною.

джерело матеріалу: Федонюк О. В. Герпетофауна і рекреація // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (23-27 квітня 2007 року, м. Львів). – Львів, 2007 . – С. 254-255.
статус матеріалу:  повністю готовий
встановлено: 10 вересня 2007 року


Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):